Vize naší mateřské školy
"V naší mateřské škole se zavazujeme k vytváření partnerství s rodinami, aby byl každý důležitý krok v rozvoji dítěte podpořen a oceňován společně. Snažíme se být komunitou, která je otevřená, inkluzivní a podporující, kde rodiče a učitelé spolupracují na vytváření základů pro šťastný a úspěšný život každého dítěte."