Poskytované služby
 
Standardní služby:
výchovně-vzdělávací program běžný pro mateřské školy
zajištěné celodenní stravování
Nadstandardní služby:
 
3. alternativní prvky Montessori pedagogiky
4. alternativní prvky Waldorfské pedagogiky
5. seznamování s anglickým jazykem s výukovými materiály Wow
6. logopedická preventivní péče
7. práce s „Metodou dobrého startu“¨
8. práce s cyklem „Klasika před školou“
9. příchod a odchod dětí je možný podle dohody v rámci provozní doby
10. rodiče mohou volit různé formy pobytu - celodenní, polodenní - dopolední, polodenní - odpolední, krátkodobý - hodinový (během provozních hodin)
11. rodiče mohou volit různé formy stravování - celodenní, polodenní, jen přesnídávka, jen oběd, jen svačina apod.
12. pro děti můžeme zajistit různé druhy dietního stravování
13. děti pojištěny u České Pojišťovny
14. odpolední činnosti – sportovně-pohybové činnosti, výtvarné činnosti, hudebně- pohybové činnosti
15. pohybové aktivity na hřišti s umělým povrchem
16. kurzy předplavecké výchovy
17. jóga pro děti
18. zapojení do programu Basketbal do škol
19. tělovýchovné aktivity v tělocvičně ZŠ
20. návštěva solné jeskyně
21. relaxační míčkování
22. podzimní a jarní tenisový kurz pro děti