Prohlášení o přístupnosti WEBových stránek
Mateřská škola Dětský koutek s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
http://skolkalitomerice.cz/

Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena dle specifikace HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1). Dodržení uvedených norem by mělo umožnit správné zobrazení obsahu webových stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na webu jsou informace předkládány též v podobě dokumentů formátu DOC(X)XLS(X) a PDF, a to především z důvodů, že obsahují formátování a typografické prvky, které webový formát HTML nedostatečně podporuje, nebo jsou příliš velké. Uvedené formáty jsou i mnohem vhodnější pro tisk. K prohlížení dokumentů v těchto formátech je možno bezplatně stáhnout Acrobat ReaderWord Viewer a XLS Viewer, případně další freewarové varianty. Součástí mnoha webových prohlížečů je komponenta, která slouží k prohlížení uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29. 09. 2020.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Mateřská škola Dětský koutek s.r.o. má za cíl, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontaktní údaje:
Mateřská škola Dětský koutek s.r.o.
Odboje 2269
41201 Litoměřice
telefon: +420 721 669 862
e-mail: jarkovska.marcela@centrum.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní případně neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mailpristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto stránky provozuje Mateřská škola Dětský koutek s.r.o.
Správcem veškerého obsahu je 
Mateřská škola Dětský koutek s.r.o., se sídlem Odboje 2269, 41201 Litoměřice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Technický provozovatel, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele

Dr. Pavel Jílek
41201 Litoměřice
telefon: +420 737 477 786
e-mailinfo@jilek.cz
web: https://www.jilek.cz/