Úřední deska
Zápis do MŠ se koná ve čtvrtek 2. 5. a v pondělí 6. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin.

Počet volných míst v MŠ:
5

Preferenční kritéria:

1) Povinné předškolní vzdělávání - dítě dovrší 5 let do 31. 8. 2019

2) Doručení přihlášky dítěte k zápisu -  datum, kdy byla vyplněná přihláška fyzicky do MŠ doručena:
   1= poslední, n = první doručení (bodová škála 1- n bodů)

3) Spolupracující rodina - sourozenci dětí, kteří v současné době nebo v minulosti do MŠ docházeli
* (bodová škála 0 - 13 bodů)

4) Děti, které ve školním roce 2018/2019 pro nedostatek míst v MŠ nebyly přijaty (bodová škála 5 bodů)


* Každý uchazeč získá  10 bodů  aktuálně docházející sourozenec. U sourozenců docházející  v minulosti (příklad: žádný sourozenec = 0 bodů; 1 sourozenec docházející nyní = 10 bodů, 1 sourozenec docházející v minulosti a 1 současný = 3 + 10 = 13 bodů).