Ochrana osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR
Bc. Ivana Francová
Lounky 2
413 01 Lounky
V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v naší škole děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje i údaje Vašich dětí byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na info@skolkalitomerice.cz.